Medezeggenschapsraad


Wij zijn de MR en omdat velen van jullie niet goed weten wie wij zijn en wat wij doen, willen we ons graag voorstellen.
 
  Hier kunt u de presentatie van 12 september 2018 van de MR bekijken (in pdf-formaat).

De MR is een inspraakorgaan met als doel de verschillende bij school betrokken groepen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies en/of instemming te geven aan de directie of het bevoegd gezag (het I.S.O.B Bestuur). Een belangrijk onderwerp voor de komende maanden is bijvoorbeeld de aanstelling van de nieuwe directeur.
Maar mocht je een onderwerp graag behandeld zien, kun je dat bij ons inbrengen.
 
Ook zullen we regelmatig een berichtje op de website zetten om jullie op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn.
Het jaarverslag van de MR staat inmiddels op de website. Daarin kun je lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
 
We vergaderen iedere maand op maandagavond van 20:00u tot 21:30u. De vergadering is openbaar. Dus je bent van harte welkom om eens aan te schuiven!
De koffie staat klaar..!
 
Voor eventuele klachten verwijst de MR naar de schoolgids ( 7.10) voor de te volgen procedure.
   

 

MR notulen mei 2017
MR notulen oktober 2017
MR notulen november 2017
MR notulen januari 2018
MR notulen september 2018
MR notulen november 2018
 

MR jaarverslag 2016 2017

MR notulen maart 2017
MR notulen november 2016
MR notulen oktober 2016
MR notulen mei 2016
MR notulen april 2016
MR notulen januari 2016