Medezeggenschapsraad


De MR is een inspraakorgaan met als doel de verschillende bij school betrokken groepen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies en/of instemming te geven aan de directie of het bevoegd gezag (het I.S.O.B Bestuur).
 
De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. Op onze school bestaat de MR uit zes leden. Drie leden uit de oudergeleding en drie uit het team.
  
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapraad aan de orde. De vergaderingen zijn openbaar. Notulen verschijnen op deze pagina zodra ze goedgekeurd zijn.
 
Voor eventuele klachten verwijst de MR naar de schoolgids ( 7.10) voor de te volgen procedure.
   

 

MR notulen mei 2017
MR notulen maart 2017
MR notulen november 2016
MR notulen oktober 2016
MR notulen mei 2016
MR notulen april 2016
MR notulen januari 2016
MR notulen november 2015
MR notulen september 2015
MR notulen juni 2015
MR notulen mei 2015
MR notulen oktober 2014
MR notulen september 2014
MR notulen juni 2014
MR notulen april 2014
MR notulen februari 2014
MR notulen november 2013
MR notulen september 2013
MR notulen juni 2013
MR notulen april 2013
MR notulen maart 2013
MR notulen januari 2013
MR notulen november 2012
MR notulen september 2012

MR jaarverslag 2016 2017