Communicatieschema Van Reenenschool aan ouders


Interne communicatie richting ouders

 
  Doel/informeren over Planning Wie 
Website Algemene informatie van en over de school. Inclusief (jaar)planning en nieuwsbrief. Dagelijks toegankelijk/driewekelijkse update ivm blog of indien nodig een update Inhoud Directeur/Technisch ICT´er
Nieuwsbrief Maandelijkse actualiteit van de school. Twee maandelijks Directeur
Digiduif Groep/school gerelateerde actuele gebeurtenissen Wisselend  Directeur, leerkrachten, klasse-ouder of ouderraad
Oudergesprek met leerkracht Bespreken voortgang leerling 2 x per jaar en op verzoek Leerkracht
Driegesprek bij aanvang schooljaar (ouder, kind, leerkracht) Kennismaken met leerkracht en verwachtingen van kind, ouder en leerkracht bespreken  1 x per jaar Leerkracht
Open dag kennis maken met ons onderwijs 1x per jaar Directie
Directeur ontvangt leerlingen en ouders  Prettig persoonlijk welkom/mogelijkheid tot vragen stellen Maandag t/m donderdagochtend en middag (muv andere afspraken) Directeur
Leerkracht ontvangt leerlingen bij het klaslokaal  Persoonlijk welkom voor de leerlingen/ouders kunnen hoogstnoodzakelijke meedelen aan de leerkracht  Dagelijks Leerkracht
Mailen/afspraken met directie Vragen beantwoorden/klachten/meldingen bespreken Wisselend  Directie op aanvraag