Het schoolplan


u kunt hier ons Schoolplan 2019-2023 downloaden 
 
SP Bijlage 1 Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020
SP Bijlage 2 inzet extra middelen werkdrukverlaging 2019-2020
SP Bijlage 3 verzuimbeleid 2019-2020
SP Bijlage 4 meldcode_kindermishandeling_Van_Reenenschool
SP Bijlage 5 klachtenregeling Van Reenenschool
SP Bijlage 5.1 klachtenregeling Van Reenenschool ISOB 2019
SP Bijlage 6 schorsing en verwijdering Van Reenenschool
SP Bijlage 7 privacy verklaring Van Reenenschool ISOB 
SP Bijlage 7.1 formulier toestemming gebruik fotos en video Van Reenenschool
SP Bijlage 8 protocol medisch handelen Van Reenenschool 
SP bijlage 9 ontruimingsplan Van Reenenschool 
SP Bijlage 10 Vreedzame School pestprotocol Van Reenenschool
SP bijlage 11 leerlingenraad Van Reenenschool
SP Bijlage 12 werkwijze DaVinci Van Reenenschool
SP Bijlage 13 actief burgerschap Van Reenenschool
SP Bijlage 14 kwaliteitsmonitor 
SP Bijlage 15 personeelsbeleid en professionalisering Van Reenenschool
SP Bijlage 16 resultaten tevredenheidsonderzoek 2019 Van Reenenschool