groep 8
Anneke van der GaliĆ«n, Pauline van Warmerdam

 
EHBO theorie examen
Groep 8 heeft vanaf begin januari wekelijks EHBO les van juf Caroline Boom. Vandaag was het theorie-examen. Bijna alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd. Eén zieke mag het examen binnenkort maken.

Gefeliciteerd allemaal! De EHBO juf en ik zijn trots op jullie.

Over twee weken volgt het praktijk examen.

Groep 8 info

Voortgezet onderwijs:

Komende week (6,7 en 9 november) zijn de voorlopige advies gesprekken. 
 

Bezoek voortgezet onderwijs:

Op maandagmiddag 13 november bezoeken we met de klas het PCC Bergen en op woensdag 29 november bezoeken we met de klas de BSG. Beide bezoeken vinden tijdens schooltijd plaats. We gaan op de fiets.

 

Groep 8 nieuws

2Be2Gether:


Jongeren met en zonder een beperking gaan samen sporten.
Europahal Bergen
Zondag 5 november 2017
van 14.00 uur tot 18.00 uur

tafeltennis, rolstoelhandbal, klimmen, rolstoelbasketbal, doolhof in het donker, voetbal, golf, rolstoel freerunning (wheeling), judo, je naam in graffiti

Op zondag 5 november wordt een leuke en sportieve dag georganiseerd waarbij jongeren (met en zonder beperking) samen gaan sporten. Een samenwerking tussen het jeugdbestuur van 2Be2Gether, het jongerenwerk Bergen en Mytylschool ´De Ruimte´.

Inschrijving:
Via email: m.otto@welzijnbergen.nl
Vermeld: naam, telefoonnummer, school en wel of geen beperking

Vragen: 06-39754138
 

De Jimu robot in actie:


Saman en Jens maakten een klein filmpje van de Jimu robot in actie.

 


DaVinci thema indianen:

In thema indianen zijn we aangekomen bij een les over de bizon. Nu verschuift de aandacht dus van geschiedenis naar natuur. De dromenvangers zijn (bijna) af en er wordt hard gewerkt aan de lapbooks en de presentaties. Vrijdag is voor het eerst ge-experimenteerd met het greenscreen. Zo stonden Koen en Jens zomaar in de winter naast een tipi. 

Extra taken:

Natuurverschijnselen en sterrenkunde:
Voor kinderen met interesse in deze gebieden zijn de werkboeken van Topklassers beschikbaar.

Sketch-up:
3D ontwerpen op de computer. Hieronder een ontwerp van Lazlo.
Little bits:

 


Huiswerk:

Het huiswerk voor komende donderdag is het leren van de woordenschat bij het taalthema televisie.


Herfstvakantie:

De herfstvakantie begint voor de kinderen donderdag om 15.00 uur. Vrijdag 20 oktober is er namelijk een studiedag.

Groep 8 oktober info

Op weg naar de herfstvakantie:


 
Kinderpostzegels:


Beste topverkopers in groep 8: Willen jullie deze week je map met bestelformulieren inleveren? Bedankt!

 
Extra taken: 


Jimu:
In groep 8 loopt af en toe iets vreemds door de klas. Het is de Jimu robot. Via de handeiding op de IPad wordt de robot opgebouwd en bestuurd. De Jimu kent een aantal truckjes maar via de IPad kan de robot ook zelf geprogrammeerd worden.Favoriet van de bouwers is tot nu toe de olifant die een handstand doet. Hopelijk hebben we volgende week een filmpje.

Code.org:
In de weektaak staat elke week een stukje programmeren. Dit doen we via de website code.org. De site is ontwikkeld door het MIT. De kinderen kunnen niet alleen in de weektaak leren programmeren, maar ook als exttra taak. 

Topklassers:
Voor de kinderen die graag meer willen leren over kunst en kunstgeschiedenis is er een serie van 5 delen topklassers cultuur.

 
Schoolhandbal:


Op woensdag 18 oktober nemen twee groep 8 teams deel aan het schoolhandbaltoernooi bij HV Berdos. Het programma volgt.

 
PET Alkmaar:


Op donderdag 19 oktober bezoekt groep 8 PET Alkmaar. Dit Promotie Event Techniek wordt georganiseerd in het sportpaleis Alkmaar. We worden opgehaald met de bus (en ook weer teruggebrachtwink). De precieze tijden zijn nog niet bekend. Meer weten over het PET? Klik hier.

 
DaVinci:


We zijn in de klas ook druk bezig met het thema indianen. De kinderen maken in twee of drie-tallen een presentatie over een indianenstam. Veel groepjes hebben voor een lapbook gekozen. Er zijn ook groepjes die werken aan een Powerpoint of Prezi. Natuurlijk moet het werkstuk wel aan een aantal (strenge) regels voldoen. Naast het werkstuk maken we ook een webpad, een dromenvanger en een mandela.

Wat een lapbook is?
.
 

Groep 8 info
Spelling- en taaltoets:
In de afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 een spellingtoets (dictee, werkwoorden en grammatica) en een taaltoets (woordenschat en taalverkennen) gemaakt. De woordenschat kon thuis geleerd worden en die woordenlijsten zijn ook terug te vinden bij de links op deze pagina.

De Lego league:
De Lego League groep heeft flink vergaderd om een probleem uit te kiezen rond het thema water waar ze een oplossing voor gaan bedenken. Het bleek wel dat vergaderen flink lastig kan zijn, je moet namelijk wel luisteren naar elkaar en dat valt nog niet altijd mee.

Extra taken:
Samen met de groep is een lijst samengesteld met extra activiteiten die in de klas te doen zijn als je je 'gewone' werk af hebt. We kwamen tot 40 verschillende activiteiten.Hier zomaar een paar:
- Topklassers taalcusrsus Frans
- Basiscursus Excel
- Makey makey


Goede doelen acties:
Komende woensdag gaat de jaarlijkse landelijke Kinderpostzegelactie van start waar groep 8 van de Van Reenenschool aan meedoet en ook gaan de kinderen komende woensdag meedoen aan de door de ouderraad georganiseerde sponsorloop. 

In verband met de Kinderpostzegelactie zijn de kinderen van groep 8 komende woensdag een kwartiertje eerder uit.

DaVinci:
Komende week gaat ook groep 8 beginnen met de nieuwe werledoriëntatie methode DaVinci. Meer over deze methode vindt u op de DaVinci pagina's op de website bij elke groep.

Huiswerk:
Voor komende week is het Engels. Het leren van de woorden en zinnen bij lied 5 van Galantis.De toets is (zoals elke huiswerktoets in groep 8) op vrijdag op 13.00 uur. U vindt de huiswerkaankondiging voortaan in de kalender van groep 8. Deze is ook op de groepspagina van groep 8 te bewonderen en uiteraard ook via de App.

Groep 8 is goed bezig

Wat kun je toch veel doen in een week. 


een paar voorbeelden:

Rekenen:
Deze week hebben we het berekenen van de omtrek en de oppervlakte herhaald. We hebben ook met verhoudingtabellen gewerkt om het juiste percentage te kunnen uitrekenen en we zijn gestart met het vermenigvuldigen van breuken.

Taal:
We hebben een mindmap gemaakt over een reis naar China. Welke activiteiten kun je doen? Welke bezienswaardigheden kun je bezoeken? Hoe reis je?  Wat neem je mee in je koffer?

De mindmap vormt de basis voor het schrijven van een reisbrochure. Dit doen we de komende week.

Vrijdag sluiten we het taalthema af met een toets. De woordenschat kunnen de kinderen ook thuis oefenen, kijk maar bij de links.

Engels:
Wat is de toets afgelopen vrijdag goed gemaakt! Klasse hoor. Komende week starten we met lied 5. Wat we leren tijdens die lessen vindt u op de doelenpagina.

De schooltuin:
Vrijdag hebben we een laatste bezoek gebracht aan de schooltuinen. We hebben flink kunnen oogsten en de tuin schoon opgeleverd.

Namens de kinderen wil ik de ouders bedanken die in de vakantie de tuintjes hebben bij gehouden. Top!

De First Lego League:
In groep 8 is een team ontstaan dat deel gaat nemen aan de Firts Lego League. De wedstrijddag is op woensdag 22 november in de Hogeschool InHolland in Alkmaar. In de klas staan de missies opgesteld en de kinderen zijn nu druk bezig de robot te programmeren. Kom eens kijken! 

Neem een kijkje op de website van de First Lego League voor meer informatie. Klik op de afbeelding. 

We zijn begonnen

Anders en toch hetzelfde:

Na het afscheid van Beau mochten we afgelopen maandag Guusje verwelkomen in onze groep. Leuk dat je er bij bent gekomen Guus. We zijn dit jaar dus ook met 31 hele leuke gezellige (en soms ook wel drukke) kinderen gestart in groep 8. Vorig jaar hebben de regels en afspraken in de groep er voor gezorgd dat we een prima jaar hebben gehad. Die regels en afspraken behouden we dus.

Nieuw dit jaar in de klas is het gebruik van het doelenschrift. Natuurlijk heeft elke les op school een doel (wat leren we van deze les eigenlijk?). Aan het einde van de dag stelt meester drie vragen over de lessen die die dag gegeven zijn. Kun jij die vragen beantwoorden? Dan heb je de doelen van de dag (zeer waarschijnlijk) behaald en begrepen).

De vragen van dinsdag 5 september:
 
Vereenvoudigen:

Wat is het verschil tussen:
 
Hoe schrijf je in het Engels: Ik kan buiten spelen.

Donderdagmidag gymt groep 8 onderleiding van van gymjuf Caroline Welboren. Zorg dat je je gymspullen bij je hebt?

Komende vrijdag gaan we voor de één na laatste keer naar de schooltuinen. Kom 's middags op de fiets naar school en neem even een tas mee voor de eventuele oogst. Na het bezoek aan de schooltuinen mag je naar huis fietsen.<< Terug>>