groep 7
Eleonore Jansma

De rekendoelen in groep 7:blok A1
blok 2
blok A2

blok A3

blok A4

blok B1

blok B2

blok B3

blok B4
 

De taal- en spellingdoelen in groep 7:
De doelen voor de groep 4 t/m 8 in één overzicht.
 


De doelstellingen voor begrijpend lezen:


Kerndoeldekkende methode:
Begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas (dat voldoet aan de kerndoelen van SLO) is dé actuele methode voor begrijpend lezen. De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren. Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7 en niveau C voor groep 8.

De 6 leesstrategieën begrijpend lezen:
De strategieën zijn bedoeld om leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van teksten. Het is geen doel op zich, evenmin het beantwoorden van vragen bij teksten. Voorop staat het doel van de lezer: wat wil hij te weten komen door een tekst te lezen?
          
 

De doelstellingen voor Engels:


Voor het vak Engels gebruiken wij de methode Groove.me.


De doelen voor Engels in groep 7.