Wij werken veel met thema's. Vanaf groep 3 gebruiken wij daarvoor de methode DaVinci. Met behulp van een thema verbinden wij verschillende vakgebieden met elkaar. De thema's krijgen inhoud door de afwisseling in lesaanbod, de aandacht voor de verschillende denkstrategieën, de uitdaging en het enthousiasmeren.

Kinderen leren door te ervaren met al hun zintuigen. Ieder kind heeft zijn eigen talent(en) en natuurlijke aanleg. Samen met de methode DaVinci komen wij aan die verschillende talenten tegemoet. 

In de onderbouw krijgen de kinderen spelenderwijs alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te groeien naar het gewenste niveau. In de thema's voegen wij zoveel mogelijk extra belevenissen en ontdekkingen toe. Door gebruik te maken van onze prachtige schoolomgeving en ons grote schoolplein, kunnen we de thema's verder tot leven laten komen. Zo leren we ook buiten het klaslokaal van en met elkaar.Wij halen experts in de klas bij de diverse DaVinci thema's en wij organiseren regelmatig excursies. 

De bovenbouw krijgt gitaarles en neemt deel aan de Legoleague en de RC cup.
Als enige school in Bergen krijgen de groepen 3 t/m 8 twee lesuren gym en groep 1,2 zelfs drie. We doen mee met schooljudo, het schoolschaaktoernooi, schoolschaatsen en geven musicals en optredens op onze toneelzolder.
We werken in onze schooltuin en we zetten cultuurcoaches in van museum Kranenburgh en Bureau Cultuur Primair.

We gaan voor plezier en uitdaging in een veilige leeromgeving, en zijn: "samen op weg naar.........."