Overblijven en het continurooster
Sinds oktober 2020 werkt de Van Reenenschool met een continurooster. Dat betekent dat wij op een volledige dag 2 x een pauze hebben van ongeveer 30 minuten. De leerkrachten verzorgen zelf het toezicht tijdens de pauzes en het eten en drinken.  Kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de beide pauzes.
Het is fijn dat een aantal ouders meehelpt, met name in de onderbouw, om tussen de middag het toezicht op het plein te verdelen zodat de leerkrachten zelf ook een half uurtje pauze kunnen hebben. Wilt u daar bij helpen? Meldt u dan bij uw leerkracht. Het gaat dan om de maandag, dinsdag en donderdag.