Kinderen in Nederland zijn leerplichtig. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder duidelijke reden thuis houden. De uitgebreide wet- en regelgeving kunt u op de website van het ministerie van onderwijs vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht . Het formulier vrijstelling schoolbezoek kunt u hier downloaden en indien nodig een werkgeversverklaring ter ondersteuning van uw aanvraag.

vrijstelling schoolbezoek

werkgeversverklaring vrijstelling schoolbezoek

regelgeving verzuimbeleid