Ouderraad


Het doel van de ouderraad is de samenwerking en betrokkenheid tussen ouders en school te bevorderen. Dit wordt gedaan om de leefomgeving van de kinderen op school zo prettig mogelijk te maken. De ouderraad ( sinds 2007 een Stichting)  is een vertegenwoordiging van ouders, verzorgers of voogden van leerlingen , die staan ingeschreven bij de Van Reenenschool.

De ouderraad is (mede) verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten. Zoals het sinterklaas-, kerst- en eindfeest, avond4daagse, versieringen in de school en ondersteunen van het team bij binnen- en buitenschoolse evenementen. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school en krijgt meer contact met andere ouders, het team en het levert een schat aan  ervaring op.
 
Als u geïnteresseerd bent, verdere informatie wilt, kunt u ons altijd aanspreken op of rond de Van Reenenschool, of mailen naar: 
or.vanreenen@isobscholen.nl 

Saskia Remmelts, voorzitter
Marja van Gunst, secretaris
André Heijhoff, penningmeester
Leden:
Marije de Jong
Nynke Kuipers
Bregje Mandigers
Miranda Punt
Evaline Germans - van Wijk
Dieke Kok
Frederique Dingemans
René van der Heijden
Dorien de Jongh