Vakantie rooster 2019 / 2020


De eerste schooldag is op maandag 26 augustus.
 
Vakantie: Eerste dag: Laatste dag:
herfstvakantie*: zaterdag 19 oktober maandag 28 oktober*
kerstvakantie: vrijdagmiddag 20 december zondag 5 januari
voorjaarsvakantie: zaterdag 15 februari zondag 23 februari
Pasen**: vrijdag 10 april** maandag 13 april
meivakantie: zaterdag 25 april zondag 10 mei
Hemelvaart: donderdag 21 mei zondag 24 mei
Pinksteren: zaterdag 30 mei maandag 1 juni
zomervakantie: vrijdag 3 juli zondag 16 augustus

 

Studiedagen (de kinderen zijn op deze dagen vrij):


      Woensdag 18 september
*    Maandag 28 oktober
**  Goede vrijdag 10 april
      Woensdag 10 juni