Vakantie rooster 2018 / 2019


De eerste schooldag is op maandag 3 september.
 
Vakantie: Eerste dag: Laatste dag:
herfstvakantie*: vrijdag 19-10-2018 zondag 28-10-2018
kerstvakantie: vrijdagmiddag 21-12-2018 zondag 6-1-2019
voorjaarsvakantie: zaterdag 16-2-2019 zondag 24-2-2019
Pasen: valt in de meivakantie  
meivakantie: zaterdag 20-4-2019 zondag 5-5-2019
Hemelvaart: donderdag 30-5-2019 zondag 2-6-2019
Pinkstervakantie**: zaterdag 8-6-2019 zondag 16-6-2019
zomervakantie: zaterdag 13-7-2019 zondag 25-8-2019

*   Vrijdag 19 oktober is een studiedag.
** De Pinkstervakantie is eigenlijk een studieweek. De studiedagen zijn in deze week geclusterd.


Studiedagen (de kinderen zijn op deze dagen vrij):


vrijdag 19 oktober
dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni