Berichten mbt het Corona-virus:

Beslisboom neusverkouden kind 7 tm 12 jaar toelaten op kinderopvang school

brief aan ouders richtlijnen mbt Covid sept. 2020

- brief aan ouders start na de zomervakantie 2020

- ISOB brief aan ouders van bestuur 12-08-2020

- na 8 juni 2020 Van Reenenschool

- Brief ouders volledige opening scholen v.a. 8-6-20

- Protocol volledig openen basisonderwijs

- volledige opening scholen ISOB

- Thuiswerk

- Het Corona-virus

- laatste nieuws 1-4-2020


- herstart na de meivakantie Van Reenenschool