interviews


Teun Houtenbos  Sonja van de Schouw  Ila van de Pouw  Sandra Groot 
 Jerome Bech  Mascha Groenman  Caroline le Clercq 


De Van Reenenschool en de goede ideeën van kinderen

Teun Houtenbos ziet zijn initiatief gerealiseerd


"Ik houd wel van goede doelen en historie. Ik zag een arikel in ‘Kidsweek’ en toen kwam ik op het idee." Ik spreek met Teun Houtenbos, de leerling uit groep 7 die anderhalf jaar geleden zijn idee, een waterpunt op school en tegelijkertijd geld voor een waterpunt in Afrika te genereren, op een briefje schreef. Teun zegt op stralende toon: "Deze school heeft veel ideeën. Ook een groot schoolplein. Kan je lekker voetballen." 

Wat wel vaker gebeurt met goede initiatieven is dat ze in de vergetelheid van een te diepe ideeënbus verdwijnen. De Van Reenenschool is met zijn idee verder gegaan. Niet in de laatste plaats door de vasthoudendheid van Teun die regelmatig even bij de directrice langs kwam met de vraag hoe het stond met zijn idee.
 
lees het hele artikel
Top

Techniek, talenten, Tata en Spaans

Juf Sonja en de kinderen van de Van Reenenschool


,,Onderwijs wordt echt interessant voor kinderen wanneer je het koppelt aan de prak5jk van iedere dag. Vooral wanneer je kinderen aanspreekt op hun talenten en ze van begin tot het einde zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat.”

Ik spreek met Sonja van de Schouw, de leerkracht van de school die een groep kinderen begeleidt die meedoet aan de ‘Tata Steel RC Cup’. Dit in het kader van de ‘Techno Challenge’. Hierbij worden kinderen uitgedaagd op techniekgebied. De Van Reenenschool gaat niet voor het eerst de samenwerking aan met het (non-profit) bedrijfsleven en in haar gewenste onderwijsketen met de beste partners.
 
lees het hele artikel
Top

,Het is een goede juf en ze kan heel goed met poppenspelen.’

De Van Reenenschool en de magie met juf Ila van de Pouw


Een blij kind uit groep 6 zegt het treffend na het prive voorstellinkje die Ila, gewoonlijk voor ieder jarig kind uit haar klas speelt. Ila is ‘inval-juf’ op de Van Reenenschool en staat daarnaast op vele podia in de wereld met haar magisch solospel met levensechte poppen. Ik spreek met haar over verbeelding, verwondering, theater en onderwijs.

Een kind vormt zich mede door verbeelding en door spel te spiegelen aan anderen.
Het venster van de verbeelding is met kunst, en cultuur een van de sterke elementen van de school. De kracht van Ila’s voorstellingen is dat zij boeiend, twee of meer onafhankelijke karakters tegelijkertjd en geloofwaardig kan neerzetten op het toneel. Het publiek wordt meeslepend in het magische verhaal opgezogen en heeft binnen enkele minuten niet meer in de gaten dat het een solovoorstelling betreft. Hier helpen het prachtig plot en de decors van de voorstelling zeker aan mee.  
 
lees het hele artikel
Top

Je leert wie jezelf bent

Sandra Groot en de Van ReenenschoolWas je bij de keuze van de school voor je kinderen ook op zoek naar zaken die je voor jezelf belangrijk vind? Deze vraag stel ik aan Sandra Groot. Ze is ouder van kinderen op de Van Reenenschool. We spreken over het belang van de schoolkeuze. Voor haar en haar man ging dat niet vanzelfsprekend.
 

Sandra en haar man hebben een loodgietersbedrijf in Bergen. Ze kwamen oorspronkelijk uit Sint Pancras. Dat betekende de eerste verhuizing. Van het kleine plaatsje naar het iets mondainere dorp was een flinke overstap, vooral in het opzicht van de heersende cultuur.
 

Ze kozen in eerste instantie voor een kleinschalige school. Deze bleek echter iets te kleinschalig en moest fuseren. Het gezin werd gedwongen een andere schoolkeus te maken; Toen hebben we de andere scholen in het dorp stuk voor stuk met elkaar vergeleken. De leerprestaties, waar bijna iedereen en elke school op hamert, vonden we op zich niet van doorslaggevend belang.

lees het hele artikel
Top

Kunst neemt een positie in

Jerome Bech, de functie van kunst, zijn oorspronkelijk talent
en het afscheidscadeau voor de kinderen van de Van ReenenschoolDat de school een stevige band met kunst koestert en dit in het  curriculum integreert, blijkt uit de in 2010  verleende titel “Cultuurschool van Noord-Holland “. De Van Reenenschool heeft bovendien een jarenlange traditie. Zij geeft een kunstwerk mee bij het afscheid aan de leerlingen van groep 8. Een blijvende herinnering van grote waarde. 
 

Ik spreek met Bergens kunstenaar Jerome Bech, eigenzinnig, vooral oorspronkelijke geest en artiest in de traditie van onder andere Corneille en Lucebert. Hij verhaalt over zijn kunst en het effect van zijn beeldtaal. Deze staat dicht bij kinderen. Hij wordt daarom wellicht in de wandelgangen van de Van Reenenschool liefkozend ‘een beetje onze schoolkunstenaar’ genoemd. Hij geeft workshops aan kinderen en doet mee aan vele kunstzinnige projecten.

lees het hele artikel
Top

Kinderen excelleren pas na toepassen creativiteit
De Van Reenenschool, rijke leeractiviteiten, talenten en excelleren


In je studie‘Talentontwikkeling en excelleren’die je voor het behalen van de mastertitel,‘Special educational needs’(MSen)uitvoert, kom je tot de conclusie dat er in het onderwijs veel meer gekeken kan worden naar de talenten die kinderen in zich meedragen. Je constateert ook dat huidige leeslessen zich vooral met de eerste drie lagen van Bloom’s taxonomie bezighouden.

Wil je deze hiërarchisch ingedeelde ordening verduidelijken in relatie tot de talenten van kinderen die jij tegenkomt?
Ik ben in gesprek met Mascha Groenman over haar scriptie-­onderdeel:,Talent en Leren.” Ze is leerkracht van groep 3,
verbonden aan de Van Reenenschool en levert met deze intensieve reflectie op haar werk een belangrijke bijdrage aan
de kwaliteit van het onderwijs op de school.

lees het hele artikel
Top

Kinderen herkennen verschil en kwaliteit
Van Reenenschool stuurt op intelligenties van Howard Gardner


Kinderen weten wie er goed is met gym,wie goed is met voetballen, skiën, hardlopen, muziek, rekenen, taal, enzovoorts. Als er partjtjes of groepjes worden gekozen gaat de eerste keus altijd naar het kind met het meest relevante talent.

,,Koester je dit principe of verwerp je dit?” Deze stelling en vraag leg ik voor aan de directeur van de Van Reenenschool, Caroline Le Clercq.
 
lees het hele artikel
Top