NT2 begeleiding

 
De NT 2 begeleiding is voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben en de taal nog niet of niet goed beheersen. Op de Van Reenenschool is een aantal leerlingen oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. 
 
Het is belangrijk om deze leerlingen  extra ondersteuning te bieden op het gebied van taal en Nederlandse cultuur. Door een betere taalbeheersing kunnen zij sneller integreren in de klas en in onze maatschappij. 
 
Wij hebben hiervoor een aantal enthousiaste vrijwilligers en daarnaast ook een opgeleide leerkracht tot onze beschikking. 
 
De opzet is simpel en effectief: De leerlingen werken een aantal keer per week buiten de klas, in kleine groepjes. Tijdens deze lessen wordt hulp geboden bij het maken van de reguliere lessen. Met name bij het begrijpend lezen van de opdrachten. Verder wordt met twee methoden gewerkt die zijn ontwikkeld voor deze groep leerlingen. (Horen Zien Schrijven en de methode Mondeling Nederlands. ) Zo wordt een mix aangeboden van schriftelijk en mondeling Nederlands. Verder vinden er gesprekjes plaats over alledaagse onderwerpen. Op deze manier wordt het Nederlands spreken geoefend, de woordenschat vergroot en hun kennis van zowel de taal als onze gewoonten en gebruiken in  ons land vergroot.
De leerlingen pakken de taal over het algemeen snel op en hebben het allemaal erg naar hun zin. Dat de NT2 begeleiding daar een steentje aan bij kan dragen is een mooie aanvulling op het bestaande lesaanbod van de Van Reenenschool.
In schooljaar 2020-2021 zijn weinig vrijwilligers in school geweest i.v.m. de coronamaatregelen. Vanaf sept. 2021 hebben de vrijwilligers weer hun bijdrage kunnen leveren dankzij het versoepelen van de maatregelen. (helaas ook weer met een stop van december 2021 tot en met februari 2022)

Sinds begin maart 2022 is een groep van ruim 30 Oekraiense vluchtelingenkinderen in school. De kinderen zijn verdeeld over drie groepen. De jongste kinderen krijgen geintegreerd onderwijs in groep 1,2. Zij krijgen extra ondersteuning van onze leerkrachtondersteuner. Groep 3,4,5 en groep 6,7,8. hebben een vaste leerkracht in hun eigen lokaal. Zij krijgen ook dagelijks extra ondersteuning van onze interne begeleider en de leerkrachtondersteuner.
Zie ook onze informatiegids Nieuwkomers 2022-2023: informatiegids nieuwkomers 2022