NT2 begeleiding

 
De NT 2 begeleiding is voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben en de taal nog niet of niet goed beheersen. Op de Van Reenenschool zit een aantal leerlingen oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. 
 
Uiteraard is het belangrijk om deze leerlingen  extra ondersteuning te bieden op het gebied van taal en gewoonten. Zo kunnen zij sneller integreren in de klas en in onze maatschappij. 
 
Wij hebben hiervoor een aantal enthousiaste, ervaren en bekwame vrijwilligers en daarnaast ook een opgeleide leerkracht tot onze beschikking. 
 
De opzet is simpel en effectief: De leerlingen werken een aantal keer per week buiten de klas, in kleine groepjes. Tijdens deze lessen wordt hulp geboden bij het maken van de reguliere lessen. Met name bij het begrijpend lezen van de opdrachten. Verder wordt met twee methoden gewerkt die speciaal zijn ontwikkeld voor deze groep leerlingen. (Horen Zien Schrijven en de methode Mondeling Nederlands. ) Zo wordt een mix aangeboden van schriftelijk en mondeling Nederlands. Verder vinden er ook gesprekken plaats over alledaagse onderwerpen. Op deze manier wordt het Nederlands spreken geoefend, wordt de woordenschat vergroot en wordt hun kennis over zowel de taal als onze gewoonten en gebruiken in  ons land vergroot.
De leerlingen pakken de taal over het algemeen erg snel goed op en hebben het allemaal erg naar hun zin op onze school. Dat de NT2 begeleiding daar een steentje aan bij kan dragen is een mooie aanvulling op het bestaande lesaanbod van de Van Reenenschool.